Gentoo Forums
Gentoo Forums
Gentoo Forums
Quick Search: in
strange characters in new programs
View unanswered posts
View posts from last 24 hours

 
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Desktop Environments
View previous topic :: View next topic  
Author Message
sentinals_arm
n00b
n00b


Joined: 15 Jan 2005
Posts: 9

PostPosted: Tue Apr 12, 2005 12:23 am    Post subject: strange characters in new programs Reply with quote

I've got a strange text problem that has just apeared. I've had a working system for months (75 days uptime and counting) running headless but with ssh, vnc + load of supporting daemons. I just emerged mplayer and quickrip and noticed that, not only does mplayer -h produce garbage (through both ssh & xterm in vnc), but that some non-kde GUI programs have garbage in their titles as well (one is running under mwm in a dedicated vnc server).
[quote]MPlayer 1.0pre5try2-3.3.5 (C) 2000-2004 MPlayer Team

CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP Thoroughbred 1531 MHz (Family: 6, Stepping: 1)
Detected cache-line size is 64 bytes
MMX supported but disabled
MMX2 supported but disabled
SSE supported but disabled
3DNow supported but disabled
3DNowExt supported but disabled
CPUflags: MMX: 0 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
óËÏÍЦÌØÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ x86 CPU Ú ÒÏÚÛÉÒÅÎÎÑÍÉ:

Reading config file /usr/share/mplayer/mplayer.conf
óÔ×ÏÒÅÎÎÑ ÆÁÊÌÕ ËÏÎƦÇÕÒÁæ§: /root/.mplayer/config
Reading config file /root/.mplayer/config
úÁÐÕÓË: mplayer [ÏÐæ§] [path/]filename

ïÐæ§:
-vo <drv[:dev]> ×ÉÂ¦Ò ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ¦ ÐÒÉÓÔÒÏÀ צÄÅÏ ×É×ÏÄÕ (ÓÐÉÓÏË ÄÉ×. Ú '-vo help')
-ao <drv[:dev]> ×ÉÂ¦Ò ÄÒÁÊ×ÅÒÁ ¦ ÐÒÉÓÔÒÏÀ ÁÕÄ¦Ï ×É×ÏÄÕ (ÓÐÉÓÏË ÄÉ×. Ú '-ao help')
vcd://<ÎÏÍÅÒ ÔÒÅËÕ> ÇÒÁÔÉ VCD (video cd) ÔÒÅË Ú ÐÒÉÓÔÒÏÀ ÚÁͦÓÔØ ÆÁÊÌÕ
dvd://<ÎÏÍÅÒ ÔÉÔÒ¦×> ÇÒÁÔÉ DVD ÔÉÔÒÉ/ÔÒÅË Ú ÐÒÉÓÔÒÏÀ ÚÁͦÓÔØ ÆÁÊÌÕ
-alang/-slang ×ÉÂÒÁÔÉ ÍÏ×Õ DVD ÁÕĦÏ/ÓÕÂÔÉÔÒ¦× (Ä×ÏÓÉÍ×ÏÌØÎÉÊ ËÏÄ ËÒÁ§ÎÉ)
-ss <ÞÁÓ> ÐÅÒÅͦÓÔÉÔÉÓÑ ÎÁ ÚÁÄÁÎÕ (ÓÅËÕÎÄÉ ÁÂÏ çç:èè:óó) ÐÏÚÉæÀ
-nosound ÂÅÚ Ú×ÕËÕ
-stereo <ÒÅÖÉÍ> ×ÉÂ¦Ò MPEG1 ÓÔÅÒÅÏ ×É×ÏÄÕ (0:ÓÔÅÒÅÏ 1:̦×ÉÊ 2:ÐÒÁ×ÉÊ)
-channels <n> ÎÏÍÅÒ ×ÉȦÄÎÉÈ ËÁÎÁÌ¦× Ú×ÕËÕ
-fs -vm -zoom ÐÏ×ÎÏÅËÒÁÎÎÅ ÐÒÏÇÒÁ×ÁÎÎÑ (ÐÏ×ÎÏÅËÒ.,ÚͦÎÁ צÄÅÏ,ÍÁÓÛÔÁÂÕ×ÁÎÎÑ
-x <x> -y <y> ÍÁÛÔÁÂÕ×ÁÔÉ ËÁÒÔÉÎËÕ ÄÏ <x> * <y> [ÑËÝÏ -vo ÄÒÁÊ×ÅÒ Ð¦ÄÔÒÉÍÕ¤!]
-sub <file> ×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ ÓÕÂÔÉÔÒ¦× (ÄÉ×. ÔÁËÏÖ -subfps, -subdelay)
-playlist <file> ×ËÁÚÁÔÉ playlist
**Snip**
[/quote]
The system seems fine, no error messages. Looks like I might of got the use flags wrong for mplayer but that shouldn't affect the rest of the system surly!? I'm worried that this is going to build up into somthing big.
I recently updated to 2005 due to an emerge warning. What on earth could emerge of done to alter the text/unicode/font? Other programs that I usually use are fine

Some versions:
sys-kernel/linux-headers-2.6.8.1-r2
sys-kernel/vanilla-sources-2.6.11.6
x11-base/xorg-x11-6.8.2-r1
x11-terms/xterm-197
media-libs/fontconfig-2.2.3
media-libs/freetype-1.3.1-r4
sys-apps/portage-2.0.51.19
sys-apps/coreutils-5.2.1-r5
sys-libs/readline-4.3-r5
media-fonts/gnu-gs-fonts-std-8.11
media-fonts/corefonts-1-r2
media-video/ffmpeg-0.4.7
media-video/transcode-0.6.11
media-video/mjpegtools-1.6.2-r3
media-video/quickrip-0.8
media-video/mplayer-1.0_pre5-r5

I've set the locale to UK with secondary languages for french and german. The man pages are ok, and I notice that it says it's added man pages for fr and de

P.S. Sorry if I'm chucking load of irrelivent data out, but I can't see where this problem could of come from.
Back to top
View user's profile Send private message
sentinals_arm
n00b
n00b


Joined: 15 Jan 2005
Posts: 9

PostPosted: Tue Apr 12, 2005 8:28 pm    Post subject: MPlayer/Unicode problem Reply with quote

OK looks like translation, looking into the source code of MPlayer. In the help folder there is a help_mp_uk.h which contains the garbage that I get out - Am I being stupid here is doesn't uk stand for united kingdom - which is why I've got it as my default language!?
If it does mean english - what strange character set am I missing?
Or if it doesn't - what does/ what does it stand for?
Back to top
View user's profile Send private message
lmcogs
Guru
Guru


Joined: 03 Apr 2005
Posts: 340

PostPosted: Thu Apr 14, 2005 5:03 pm    Post subject: Reply with quote

Hi

Should it be LINGUAS="en" in make.conf


lmcogs
Back to top
View user's profile Send private message
Monstros
Tux's lil' helper
Tux's lil' helper


Joined: 07 Jul 2004
Posts: 111

PostPosted: Thu Apr 14, 2005 10:50 pm    Post subject: Reply with quote

I have the same problem with LINGUAS="fr". the interface is in French without error on special caracters and error message are in magyar... I've tried without the LINGUAS param, and all seems ok now for the interface.
_________________
Monstros Velu - Nioub
- Core 2 Duo E6600, eVGA n680i, 2Go DDR2 PC2-8500, 8800GTS 640Mo, 2x320Go SATA HD
- Fujitsu-Siemens M3438G 75005, Pentium M 750, 1Go DDR2, 2x80Go HD, 6800GO 256Mo, 17" 1440x900
Back to top
View user's profile Send private message
sentinals_arm
n00b
n00b


Joined: 15 Jan 2005
Posts: 9

PostPosted: Fri Apr 15, 2005 11:41 pm    Post subject: Reply with quote

I've sort-of sorted the problem - mplayer anyway, I had LINGUAS="uk en_GB fr de" I took out the uk and rebuit mplayer now it works ok. But even after re-building openmotif I still get 'boxes' instead of characters (I use mwm for an always on vnc server which has just one program running).

I've got this nagging feeling that EVERYTHING I've compiled has to be recompiled with en_GB as primary language (at the very least gcc :( )

I put uk in there to make sure it didn't default to en (which is NOT uk english! although don't tell the americans :wink: )

I wonder if some untranslated programs go a bit loopy when they don't see "en" in the LINGUAS and produce "Special" characters? I'm probably wrong as I don't know much about the ebuild<->translation thing. Does anyone know what the state of gentoo's translation program is in - I haven't seen a huge amount of docs on my travels.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Reply to topic    Gentoo Forums Forum Index Desktop Environments All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum